• info@jbentreprenad.com
  • 0706-52 98 66

ROTavdrag

Rotavdrag är till för privatpersoner

Rotavdrag är ett skattesubvention, alltså ett avdrag, som ges till privatpersoner för vissa typer av arbeten som utförs i hemmet. Rot är en förkortning av renovering, ombyggnad och tillbyggnad.

Det är alltså olika typer av renoveringsarbeten i befintliga bostadshus som berättigar till avdrag. Däremot berättigar det inte avdrag för uppförande av nya hus eller byggnader. För att du ska ha rätt till avdraget gäller det att du äger och bor i eller i anslutning till den byggnad du önskar renovera, bygga om eller bygga till.

Kom ihåg-lista: Ansökan om rot-avdrag

  • Rot-avdrag gäller endast arbetskostnad
  • Maxavdrag: 50 000 kronor/person/år
  • Kontrollera ifylld blankett, glöm inte fullständiga kunduppgifter
  • Sista ansökan: 31 januari, året efter att rot-arbetet är betalt
  • Läs på och följ konsumenttjänstlagen för att undvika tvister